Posts

Afbeelding

OPENDEURDAG

Afbeelding
Een terugblik op de opendeurdag van 3 maart 2018  met een op-en-top gezellige artistieke sfeer in alle ateliers!Afbeelding

We zien jullie graag weer komen vanaf 8 januari 2018!

Afbeelding

Schoolreglement

Reglement lesverplaatsing

REGLEMENT BETREFFENDE LESVERPLAATSINGEN IN DE PORTAELSSCHOOL VOOR BEELDENDE KUNSTEN - VILVOORDE
De Raad van Beheer,
Gelet op Decreet Onderwijs II Titel V van 31 juli 1990;
Gelet op Decreet Rechtspositie van 27 maart 1991;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichting Beeldende Kunst;
Gelet op de Omzendbrief d.d. 12 juni 1998;
Beslist :
Art.1.
Het reglement LESVERPLAATSINGEN vast te stellen zoals in bijlage vermeld.
Art.2.
Een afschrift van dir besluit te zenden naar het Departement Onderwijs afdeling DKO en de algemeen inspecteur-generaal.
Art.3.
Het reglement lesverplaatsingen ad valvas bekend te maken in de school en onder verantwoordelijkheid van de directeur te bezorgen aan elke leerling of ouder die zich inschrijft.
Namens de Raad van Beheer,

Gert Van Lancker Guido Van Wayenberge Directeur Portaelsschool Voorzitter
REGLEMENT LESVERPLAATSINGEN
Hoofdstuk 1 : Definitie
Art.1. Een lesverplaatsing is elke les die ve…